Pályázat iskolatitkár munkakör betöltésére

Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola
3032 Apc, Fő út 48.
pályázatot hirdet
iskolatitkár
munkakör betöltésére.
 
A jogviszony időtartama:  határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:  részmunkaidő heti 20 óra
A munkavégzés helye:  Apc, Fő út 48.
Ellátandó feladatok:  iktatás, levelezés, postázás, tanügyi nyilvántartások, pályázati ügyintézés
Illetmény:  a közalkalmazotti bértábla szerint
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, minimum érettségi
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pályázati ügyintézésben való jártasság, informatikai ismeret, vallását gyakorló,
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, plébánosi ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja:  2017. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje:  2017. szeptember 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ferenc igazgató nyújt a 37/385-349 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton az Iskola címére, elektronikus úton az apaczai.apc@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen az Iskola székhelyén
 

Meghívó

MEGHÍVÓ

 

az EFOP-1.3.5-16-2016-00514. azonosítószámú,  „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskolában”  című pályázat keretében

 

         Az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi programjával közösen együttműködve

 

2017. szeptember 23-án 9.00 órától

TELEPÜLÉS SZÉPÍTŐ

közösségi napot szervezünk

 

PROGRAM:

-                     9.00    Gyülekező az iskola előtt, napi program megáldása Varga József plébániai kormányzó vezetésével

-                     9.10    Plébánia, iskola, templom udvarának, környékének rendbetétele, faültetés, a környező utcák, terek tisztítása

-                     12.00 Közös agape

 

 

Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk az EFOP-1.3.5-16-2016-00514 számú, „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskolában” című pályázat keretében

2017. szeptember 28-án 16 órától

 

közösségi fórumunkra, melyet a Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskolában rendezünk.

 

A közösségi fórum témája

 

Digitális függőségek kialakulásának veszélyei, mobilozás és internetes tartalmak veszélyei

 

Előadó: dr Szabóné Maszler Judit pedagógiai szakpszpichológus

 

Mindenkit szeretettel várunk!

                                                                                   

                                                                                                 

 

 

E-KRÉTA elektronikus rendszer

Tisztelt Szülők!

A közoktatási rendszerben egységesen bevezetésre került az E-KRÉTA elektronikus rendszer. A szülők ezen keresztül tudják elérni gyermekeik elektromos ellenőrzőjét.

 

Az ellenőrző használatáról folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az iskola honlapján keresztül.

E-Kréta elektronikus rendszer elérhetősége itt >>>

 

Apc, 2017. szeptember 15.

                                                                                              Iskolavezetés

MEGHÍVÓ TELEPÜLÉS SZÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGI NAPRA

MEGHÍVÓ
 
az EFOP-1.3.5-16-2016-00514. azonosítószámú,
„Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskolában”  című pályázat keretében valamint 
 
Az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi programjával közösen együttműködve
 
szeptember 23-án 9.00 órától
TELEPÜLÉS SZÉPÍTŐ közösségi napot szervezünk 
 
Képtalálat a következőre: „széchenyi 2020 logók”
  
 PROGRAM: 
9.00    Gyülekező az iskola előtt, napi program megáldása Varga József plébániai kormányzó vezetésével
9.10    Plébánia, iskola, templom udvarának, környékének rendbetétele, faültetés, a környező utcák, terek tisztítása
12.00 Közös agape
 
Jöjjön, tegyük szebbé környezetünket, együtt a gyermekekkel!
 

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
 
az EFOP-1.3.5-16-2016-00514. azonosítószámú,
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskolában”
című pályázat keretében
2017. szeptember 15-én 16.00 órától
KATOLIKUS TALÁLKOZÓT
szervezünk
a plébánia területén.
 
PROGRAM:
- 17.00 „A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.”(Róm12.10) -előadás Mándy Zoltán atya közreműködésével (Helyszíne: templom)
- 17.45 Szentmise 
-18.30  Varga József plébániai kormányzó vezetésével az egyházközségek bemutatkozása
- 19.00 Agapé és kötetlen beszélgetés az egyházközségek képviselői között
 
 Jöjjön, hogy közösen segíteni tudjunk!

Az iskolánk 2017/2018. tanév mottója:

Az iskolánk 2017/2018. tanév mottója

 

                                 Képtalálat a következőre: „szerete”

"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást." (Róm 12.10)

 

Az Egri Főegyházmegye éves témája:

„Laudato si’ – Egyház és környezetvédelem”


 
Apc, 2017. 08. 30.

    
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola
3032 Apc, Fő u. 48.      
                                                         Tóth Ferenc
                                                         Igazgató
                                                        

                         Képtalálat a következőre: „szerete”

Iskolaiétkezés

ISKOLAI ÉTKEZÉS

 

Az étkezési igény bejelentése, megváltoztatása és lemondása csak írásban lehetséges az iskola gazdasági vezetőjénél. A változások csak minden hónap első napjától lehetségesek.

Előre látható hiányzás esetén az étkezést legkésőbb a hiányzást megelőző napon de. 10 óráig jelezni kell, ellenkező esetben hiányzás napjára eső étkezési díjat is ki kell fizetni.

Betegség esetén a hiányzás első napjára eső étkezési díjat ki kell fizetni. A tanuló hiányzását követő napon csak akkor tudunk étkezést biztosítani, ha legkésőbb a hiányzás utolsó napján 13.30 óráig jelzést kapunk a hiányzás végéről. A bejelentést az osztályfőnököknél, vagy a gazdasági vezetőnél lehet bejelenteni személyesen, vagy az iskola 37/385-349 telefonszámán.

 

Az étkezési díjat előre kell kifizetni.

Az esetleges hiányzások miatti korrekció a következő hónapban történik meg.

A térítési díjak befizetésének határideje:

2017. SZEPTEMBER havi díj                   2017. szeptember 5-6.

2017.OKTÓBER havi díj                           2017. október 4-5.

2017. NOVEMBER havi díj                       2017. november 6-7.

2017. DECEMBER havi díj                       2017. december 5-6.

 

Befizetés a fenti napokon 7.30 – 16.00 óra között a gazdasági irodában.

 

Kérjük a szülőket, hogy a térítési díjak befizetéséről időben gondoskodjanak, ellenkező esetben a gyermek a befizetést követő naptól mindaddig nem étkezhet, míg a díjak rendezésre nem kerülnek!

 

 

Apc, 2017. augusztus 29.

                                                                                  Iskolavezetés

0.008 mp