Iskolaiétkezés

ISKOLAI ÉTKEZÉS

 

Az étkezési igény bejelentése, megváltoztatása és lemondása csak írásban lehetséges az iskola gazdasági vezetőjénél. A változások csak minden hónap első napjától lehetségesek.

Előre látható hiányzás esetén az étkezést legkésőbb a hiányzást megelőző napon de. 10 óráig jelezni kell, ellenkező esetben hiányzás napjára eső étkezési díjat is ki kell fizetni.

Betegség esetén a hiányzás első napjára eső étkezési díjat ki kell fizetni. A tanuló hiányzását követő napon csak akkor tudunk étkezést biztosítani, ha legkésőbb a hiányzás utolsó napján 13.30 óráig jelzést kapunk a hiányzás végéről. A bejelentést az osztályfőnököknél, vagy a gazdasági vezetőnél lehet bejelenteni személyesen, vagy az iskola 37/385-349 telefonszámán.

 

Az étkezési díjat előre kell kifizetni.

Az esetleges hiányzások miatti korrekció a következő hónapban történik meg.

A térítési díjak befizetésének határideje:

2017. SZEPTEMBER havi díj                   2017. szeptember 5-6.

2017.OKTÓBER havi díj                           2017. október 4-5.

2017. NOVEMBER havi díj                       2017. november 6-7.

2017. DECEMBER havi díj                       2017. december 5-6.

 

Befizetés a fenti napokon 7.30 – 16.00 óra között a gazdasági irodában.

 

Kérjük a szülőket, hogy a térítési díjak befizetéséről időben gondoskodjanak, ellenkező esetben a gyermek a befizetést követő naptól mindaddig nem étkezhet, míg a díjak rendezésre nem kerülnek!

 

 

Apc, 2017. augusztus 29.

                                                                                  Iskolavezetés

Iskolaiétkezés hozzászólásai

Szólj hozzá

0.041 mp