Pedagógusaink

                  

pedagógus beosztás - tanított tantárgy
Antal Nikoletta   tanító, napközi
Mack Andrea   tanító
Bónáné Sztercsik Beáta   tanár - matematika, biológia, természetismeret
Fehér Lászlóné   tanító 
Forgács László   tanár - testnevelés
Havellant Lászlóné   tanító, tanulószoba
Hordós-Szalkai Eszter   tanító  GYED
Lászlóné Mohácsi Alexandra   tanár - történelem, tanító - matematika, tanulószoba
Leskó Ferencné   tanár - földrajz,természetismeret, tanulószoba
Papp Szilvia Krisztina   tanító, angol, testnevelés
Pajkosné Petrán Mónika   tanító
Rádiné Szabó Ildikó   tanár- magyar, informatika,technika, tanulószoba        
Szabó Tímea   óraadó- gyógypedagógus
Szuhányiné Zsák Zsuzsanna   tanár - magyar, tánc,könyvtáros
Szűcsné Kenyeres Zsuzsanna   óraadó- gyógypedagógus
Gáspár Éva   óraadó- tanár -ének-zene
Tóth Ferenc    Igazgató, hittan
Vajdáné Hartman Martina   igazgatóhelyettes,  tanító, hittan, 
Salamon István   óraadó- tanár-fizika
Szántó Máté  hittan, kémia
   
   

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak:

Radics Zoltánné - takarítónő

Mészárosné Borsos Tímea - takarítónő

Németh Imréné - takírítónő

Simon Orsolya - gazdasági vezető, iskolatitkár

0.019 mp