SZAKKÖREINK

 

TANÓRÁN  KÍVÜLI  FOGLALKOZÁSOK

2016 - 2017.tanév

 

Szakkörök:          

Énekkar                          -          Tóth Ferenc

Angol szakkör              -           Mitzkiné Kiss Edina

Mini angol                    -           Papp Szilvia                                                       

Matematika-teh.gond.  -          Bónáné Sztercsik Beáta        

Informatika                     -         Rádiné Szabó Ildikó                     

Rajz  szakkör               -           Vajdáné Hartman Martina                                               

Sportkör                        -          Forgács László

Kul-túra szakkör          -          Leskó Ferencné

  

A T- Dance  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül:            

                           

      Modern tánc                   -             

      Néptánc                          - Szuhányiné Zsák Zsuzsanna   

 

       

             

0.38 mp