TANÉV RENDJE II.

Folytatás az első oldalról

 

JANUÁR

Idő, határidő

Feladat

Felelős

01.06.

Félévi mérések, értékelés előkészítése

munkaköz.-vezető

 

01.15.

Félévi felmérések

lebonyolítása  

Tantestület

01.20.

Általános felvételi eljárás kezdete

Lászlóné Mohácsi Alexandra

Ig.

01.20.

Egységes írásbeli felvételi vizsga

Ig.,

Lászlóné Mohácsi Alexandra

01.23.

Osztályozó értekezlet, statisztikák, beszámolók elkészítése

Ig.,

Nevelőtestület

01.25-ig.

Aranyszáj szépolvasó verseny(alsó)

Fehér Lászlóné

01.26.

Félévi értesítők kiosztása

osztályfőnökök

 

 

 

01.31.

Folyosói dekoráció- farsang

 

Munkaközösségek

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

 

FEBRUÁR

Idő, határidő

Feladat

Felelős

 

02.01.

Félévi mérések összegzése

- teendők meghatározása

mkv.

 

02.04.

„Aranyszáj”Szépolvasó területi verseny

Fehér Lászlóné

Vajdáné Hartman Martina

02.07.

Félévi nevelőtestületi értekezlet

Ig.

Tantestület

02.09.

Farsangi bál –

DÖK, SZK

02.15-ig

Félévi értekezlet jkv. leadása a fenntartónak

 Ig.

02.12-16

Szülői értekezlet        

Osztályfőnökök

02.hó

Beiskolázási terv előkészítése

Ig.

 

02.14.

Hamvazószerda-Szentmise

katekéták

 

 

02.14.

Középiskolai jelentkezések határideje-jelentkezési lapok továbbítása           

Ig.,

Lászlóné Mohácsi Alexandra

02.27.

Leendő elsőosztályosok szüleinek tájékoztatása

 

Ig., ig.h.,

Alsós mk. vez.

Tk.felelős

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

MÁRCIUS

Idő, határidő

Feladat

Felelős

03.07.

Fogadó óra

Tantestület

 

03.14.

Nemzeti ünnep – összevont iskolai és községi ünnepély                                

8.o.

Lászlóné Mohácsi Alexandra

03.21.

Nyílt nap

Tantestület

03.21-22.

Tanulói adatlapok módosítása

Lászlóné Mohácsi Alexandra

03.24.

Lelkinap

TN munkanap

Ig., katekéták,

Varga József plébános

03.19 -23.

EGÉSZSÉGHÉT - PROJEKTHÉT

Bónáné Sztercsik Beáta

DÖK

MRL

03.23.

Teremtésvédelmi nap

ig.h. Of.

03.28.

Iskolai szentmise

V plébános, hitoktatók

03.30.

Folyosói dekoráció

 Tavasz , húsvét,

 

Munkaközösségek

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

 

ÁPRILIS

Idő, határidő

Feladat

Felelős

04. hó

Iskolai beíratkozások ideje

ig. ig.h. alsós mk. vez.

04.11

Óvodai csoportok látogatása az 1. osztályban -foglalkoztató

Fehér Lászlóné

 

04.16.

Kisokos vetélkedő-területi

Alsós munkaközösség

Antal Nikolett, MAck Andrea

 

04. hó

Leendő első osztályosok beíratása

 

Ig., ig.h.

Alsós mkvez.

 

04.18.

Holokauszt áldozatai emléknap

Lászlóné Mohácsi Alexandra

04.23.

Föld napi vetélkedő -területi

 

Leskó Ferencné

Bónáné Sztercsik Beáta

04. hó

Településszépítő közösségi nap (Pályázat)

ig., ig.h. Tantestület

04. 23-27.

Fenntarthatósági hét

Leskó Ferencné

Bónáné Sztercsik Beáta

04.23-27.

(időjárás függvényében)

Tavaszi hulladékgyűjtés – 2 napos

 

DMSP

04.28.

Nyári dekoráció

Munkaközösségek

04.30.

Nyári hittanos tábor szervezése -

 

Hittanárok, plébános

04.30

A gyenge tanulók, magatartás problémás gyerekek szüleinek értesítése

Of.

04. hó

Elsőáldozások, bérmálkozások előkészítése

Hittanárok, Varga József plébános

04.21.

 

Katolikus lelkinap: testvériskola találkozó megszervezése (Pályázat) (110 fő) TN munkanap

Ig. hittanárok, Osztályfőnökök

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

MÁJUS

Idő, határidő

Feladat

Felelős

05. hó

hittantábor szervezése (EPER)

hittanárok

05.03.

Anyák napja a templomban Szentmise keretében

Ig.h. hittanárok

Pajkosné Petrán Mónika

05.02.

A gyenge teljesítményt nyújtó tanulók szüleinek írásbeli tájékoztatása

 

Of.

05.09.

Fogadóóra

Tantestület

05.16.

Idegen nyelvi mérés

Papp Szilvia Krisztina

05.19.

Nagymarosi ifjúsági találkozó

Hittanárok

 

05.13-31.

Év végi felmérések

Fizikai állapot mérése

szaktanárok

ig.

Forgács László

05.23.

OKÉV mérés  6., 8. évf

Rádiné Szabó I.

05.25.

Apáczai Kupa

Forgács László

05.25. vagy júni 1. között

Gyermeknap- Hagyományőrző nap lebonyolítása (Pályázat)

Ig., DMSP

ig.h., tantestület

05.28.

hétfő v.

06.04 hétfő

szakmai nap /

zarándoklat

TN munkanap

alkalmazottak, plébános

05. vége

Tanévzáró DISCO

8.o.

Lászlóné Mohácsi Alexandra

05. vége v. június eleje

osztálykirándulások

Of.

05.31.

Nyári napközis igény felmérése

Mk. vez

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

JÚNIUS

Idő, határidő

Feladat

Felelős

06.01.

Pedagógusnapi rendezvény

SZMK

06.05-08.

Nemzeti összetartozás napja

Lászlóné Mohácsi Alexandra

 

06.06.

Év végi mérések összegzése, leadása

pedagógusok

06.08.

Osztályozó értekezlet

Statisztika elkészítése

Ig.

Tantestület

06.10.

Intézkedési terv az OKÉV mérésre

Ig.

06. utolsó tanítási hét

Tanévzáró mise (Te deum)

Varga József plébános, hitoktatók

 

 

06.16.

Ballagás, tanévzáró ünnepély

 

Ig., Ig.h.

Lászlóné Mohácsi A.

Rádiné Szabó Ildikó

 

 

06.18.

Osztályozó vizsga

 

Ig., ig.h.

Mkvez.

06. hó

Te Deum…tanévzáró EGER

Ig.h. hittanárok

06.25.

Tanévzáró értekezlet

Ig., ig.h.

06.hó

Nyári hittanos tábor

Hittanárok

06.30-ig

Karbantartási munkák, szabadságolások előkészítése

 

Ig., ig.h.,mkv.

 

Havonta egy alkalom

Családi életre való nevelés, életvezetési tanácsadás (Pályázat)

Ig.

Havonta /heti 1 alkalom

Katolikus Ifjúsági klub elindítása (Pályázat)

Varga József plébános

 

Havonta egy alkalom

Idős- Töltés! Klubfoglalkozások (Pályázat)

Ig. Könyvtár vezető

Havonta 6/heti 2 alkalom folyamatosan

Sport klub (Pályázat)

Ig.

Szerződött edzők

 

 

 

Az iskolai ütemterv a tanév folyamán a tantestület egyetértésével, módosítási határozatával rugalmasan alakítható.

A tanév folyamán a versenyeket folyamatosan szervezik a szaktanárok. A szülők, gyerekek értesítve vannak. A részvételi szándékot, mindig írásbeli nyilatkozat előzi meg.

Az Ütemtervet a mellékelt jegyzőkönyvben foglalt észrevételekkel az intézmény tantestülete a 2017. 08. 29-i Tanévnyitó Értekezletén elfogadta.

 

 

 

Apc, 2017. augusztus 29.

Tóth Ferenc

intézményvezető

0.019 mp